Polskie Centrum Programu Safer Internet zaprosiło klasę  8  b   na wydarzenie LEKCJA DBI․ Cyberprzemoc․ Co mogę zrobić?.

Prowadzone on-line zajęcia miały na celu pokazanie praktycznych działań, które mogą podjąć ofiary i świadkowie przemocy w Internecie. Jeszcze raz uwrażliwiły nas na problem przemocyw świecie wirtualnym.

Lekcje takie są dalszymi działaniami odejmowanymi w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2024.