Nasi najmłodsi uczniowie klas 1-3 na spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji p. Edytą Wiźlańska oraz pracownikami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Augustowie p. Mileną Masłowską i Joanną Sturgulewską dowiedzieli się jak bezpiecznie wykorzystać czas wolny w czasie ferii zimowych. Pragniemy, aby nasi uczniowie cali, zdrowi i wypoczęci wrócili do szkoły.

Zespół ds. programu wychowawczo-profilaktycznego