19 grudnia w Zespole Szkół Społecznych STO w Augustowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Gwiazdkowe Harce”. Każdy uczestnik konkursu recytował dwa  wiersze, jeden o tematyce świątecznej lub zimowej, drugi nawiązywał do tegorocznego hasła „Figle – migle z Wandą Chotomską. Ogromny sukces odnieśli nasi uczniowie wyróżniając się talentem recytatorskim. Bartosz Nycz z klasy II b powtórzył sukces z ubiegłego roku i po raz drugi zajął II miejsce. Trzecie miejsce przypadło Adamowi Toczyłowskiemu z klasy III c, wyróżnienie otrzymał Arkadiusz Nowak z klasy I b. W równie emocjonującym konkursie plastycznym „Gwiazdkowe Harce” inspirowane wierszami Wandy Chotomskiej z cyklu „Tańce polskie” Aleksandra Czuper z klasy II b zdobyła I nagrodę. Praca Oli nie tylko odzwierciedlała interpretację wiersza, ale także wyrażała kreatywność artystki.
Gratulujemy nagrodzonym, jak i wychowawczyniom (p. B. Milewskiej, p. M. Szleszyńskiej E. Niedźwieckiej, p. R. Chmielewskiej), które przyczyniły się do sukcesu swoich wychowanków.