25 listopada 2023 r. swoją wielką przygodę z nauką rozpoczęło 14 uczniów z klas IV- VI. Uroczystość odbyła się w auli Wydziału Elektrycznego pod przewodnictwem rektora Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB. Młodzi studenci odebrali indeksy, identyfikatory, karty biblioteczne oraz upominki. Następnie odbył się wykład inauguracyjny dr inż. Romualda Ziółkowskiego: Atrakcyjność turystyczna województwa podlaskiego.
Tematy kolejnych zajęć w Politechnice Białostockiej skomponowano tak, że nie będzie czasu na nudę! Dzieci będą miały okazję poznać zagadnienia z zakresu architektury, informatyki, inżynierii środowiska, ekonomii. Odwiedzą studio Radia Akadera i Klasę Konfucjańską Politechniki Białostockiej. Będą miały też okazję poćwiczyć judo pod okiem doświadczonego trenera dr. Piotra Klimowicza, kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB. Będzie też spotkanie realizowane w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku.