W ramach realizacji projektu Gminy Miasta Augustów  – „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, nasza szkoła otrzymała dwa nowoczesne symulatory, na których uczniowie trenują właściwe zachowania na drodze i doskonalą swoje umiejętności komunikacyjne.

Pierwszy symulator to wirtualne przejście dla pieszych, na którym można ćwiczyć zasady zachowania i właściwego poruszania się na różnych typach przejść.

Drugi dostępny symulator to wirtualna jazda rowerem, która pozwala w bezpiecznych warunkach doskonalić technikę jazdy i sprawdzić swoją znajomość przepisów ruchu drogowego. Niektóre proponowane zadania wymagają wykorzystania naprawdę zaawansowanych wiadomości i umiejętności.

Na zajęciach na symulatorach ekscytującą zabawę łączymy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. To właśnie jest istota nowoczesnej edukacji.

M.Czerwińska