Klasa 3c w tym roku szkolnym pod kierunkiem p. M. Szlaszyńskiej kontynuuje przygodę z programowania.  Na lekcjach kreatywnych we wrześniu i październiku,  uczniowie grali w  “Scottie Go Edu”, podczas których doskonalili umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, rozwiązywania skomplikowanych problemów oraz zgodnej pracy w grupie. Uczniowie pracowali w zespołach 2 i 4 osobowych.  Na pierwszych zajęciach dzieci przypomniały wcześniej poznane elementy programu oraz  zasady gry. Każdy zespól pracował w module II  – uczniowie zostali zapoznani z nową funkcją podnieś i skocz. Dzieci samodzielnie opracowywały, a następnie prezentowały algorytmy prowadzące do rozwiązania sytuacji problemowej. Nauczyciel pełnił rolę koordynatora. Czasami udzielał wskazówek. 

Uczniowie wszystkich klas czwartych podczas lekcji przyrody omawiali składniki pogody. Za pomocą stacji pogody dokonali pomiarów poznanych składników. Zapoznali się z budową i działaniem barometru, higrometru oraz odczytywali temperaturę. Lekcje przeprowadziła p. M. Maksimowska – Doroszko.

W dniu 27 września uczniowie klasy 5a oraz 5b wykorzystali mikroskopy zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie zapoznali się z budową mikroskopu, wykonywali preparaty mikroskopowe oraz prowadzili obserwacje.  Lekcje przeprowadziła p. M. Maksimowska – Doroszko.

Na zajęciach z języka polskiego, które odbyły się w środę 18 października 2023 r. grupa  dzieci z klas I do III  mogli zobaczyć – dzięki okularom 3D classvr – jak wyglądały budynki mieszkalne w różnych epokach od starożytnego Egiptu i Mezopotamii po obecne ulice XXI  – wiecznego miasta. Szczególnie podobały się ogromne budowle w starożytnym Egipcie. Zajęcia przeprowadziła p. D. Gregorowicz.

Na zajęciach kształtujących kreatywność z grupą uczniów z klasy 6A zaczęliśmy przygodę programowania z zestawem edukacyjnym Becreo. Na pierwszych zajęciach uczniowie zapoznali się z mikrokontrolerem oraz czujnikami i elementami wykonawczymi zestawu. Na kolejnych zajęciach realizowaliśmy takie projekty jak sygnalizacja świetlna, latarnie uliczne z wykorzystaniem czujnika światła, parking z wykorzystaniem czujnika odległości, a także obsługa okienka bankowego z użyciem potencjometru i wyświetlacza OLED.

Uczniowie rozpoczęli także budowę kolejnych egzemplarzy robota Skribot.

W. Złotkowski