Miejskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Augustowie
W tym roku organizatorem Miejskich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej była nasza placówka. Oficjalną część otworzył dyrektor szkoły pan Leszek Mołodziejko, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę nauczyciela w życiu dziecka, odwołując się do tradycji ogólnoświatowej i rodzimej. Następnie powitał gospodarza uroczystości Burmistrza Miasta Augustowa pana Mirosława Karolczuka oraz wiceburmistrzów, przedstawicieli Rady Miasta, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz reprezentantów
instytucji współpracujących ze szkołami.
Podczas spotkania 25 nauczycieli i dyrektorów z miejskich szkół i przedszkoli zostało uhonorowanych nagrodą Burmistrza Miasta Augustowa – gest uznania za dbanie o edukację młodych augustowian.
– … Jestem pewien, że pod takimi skrzydłami uczniowie zdobędą wszystko, co sobie
wymarzą. – dodał gospodarz uroczystości.
Wydarzenie uświetnił występ najmłodszych wychowanków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3. Piosenki, tańce i z serca płynące życzenia dostarczyły dużo pozytywnej energii i pozostawiły niezapomniane wrażenia.
EB