Dzień Edukacji Narodowej w naszej placówce był świętem wszystkich pracowników
szkoły. Okolicznościową akademię rozpoczął pan dyrektor Leszek Mołodziejko, który
powitał zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. W swoim
wystąpieniu podziękował wszystkim za zaangażowanie, dyspozycyjność, życzliwość i
wsparcie, a następnie wręczył nagrody wyróżniającym się pracownikom.
Wdzięczność za wykonywanie bardzo ważnej misji wyraził również Burmistrz Miasta
Augustowa Mirosław Karolczuk. Ponadto poinformował, że Miasto Augustów pozyskało
18 mln zł na budowę nowego bloku sportowego w SP 2.
Życzenia popłynęły także ze strony Prezesa Sybiraków pani Anny Jakucewicz oraz
przedstawiciela Rady Rodziców, a pięknym podsumowaniem był występ artystyczny grupy
przedszkolnej, który sprawił wszystkim obecnym wiele radości.
EB.