2 października, w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego,
który był zwolennikiem pokojowych metod rozwiązywania konfliktów,
obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. 
Aby zwrócić uwagę na to niepokojące zjawisko i pokazać uczniom w jaki
sposób reagować na przemoc, wychowawcy przeprowadzili zajęcia według
scenariuszy opracowanych przez panią psycholog E. Kniażewską. W ramach wspólnej pracy powstały również plakaty związane z tematyką. Uczniowie i nauczyciele, którzy chcieli podkreślić powagę tematu i wyrazić swój wyraźny sprzeciw wobec przemocy w stosunku do innego człowieka, ubrali się tego dnia na biało. Mamy nadzieję, że treści poruszane na zajęciach pozwolą uczniom prawidłowo reagować w sytuacjach, kiedy doświadczą przemocy lub będą jej świadkiem.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy
NIE WAHAJ SIĘ! REAGUJ! SZUKAJ POMOCY!