Na zajęciach z doradztwa zawodowego, uczniów klasy 8a odwiedził nasz absolwent Paweł Samel. Podzielił się swoim doświadczeniem w wyborach własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Jako student Akademii Medycznej w Białymstoku przybliżył kierunek „Ratownictwo medyczne”, Przekazał wiele ważnych i bardzo interesujących informacji. Być może niektórzy ósmoklasiści zdecydują się pójść w jego ślady?

H. Bonarska