W lipcu 1945 roku, w kilka miesięcy po zakończeniu II wojny światowej, z terenu
Augustowszczyzny, Sejneńszczyzny i Grodzieńszczyzny aresztowano i wywieziono
w nieznanych kierunkach co najmniej 600 osób. Upłynęło 78 lat, a tajemnica miejsca
spoczynku tych ofiar do dziś nie jest znana.
12 lipca 2023 r. na terenie Domu Turka uroczyście odsłonięto Mur Pamięci Ofiar Obławy
Augustowskiej. Na artystycznej instalacji umieszczono nazwiska Ofiar, których tożsamość
dotychczas potwierdzono. Instytut Pileckiego zainicjował powstanie Muzeum Obławy
Augustowskiej, do którego wmurowano kamień węgielny.
Przedstawiciele naszej szkoły wraz z Dyrekcją wzięli udział w obchodach 78.rocznicy
Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie
z pocztu sztandarowego i harcerstwa, którzy aktywnie uczestniczyli w uroczystościach:
Marcelina Dobkowska, Marta Wasilewska, Laura Raczkowska, Dominik Leszkiewicz,
Bartłomiej Wiśniewski, Aleksander Zalewski i Maciej Zagórski/harcerstwo/.

Art. i zdj. Danuta Gregorowicz