Dnia 13.06.2023r. na sali gimnastycznej odbył się pokaz występów gimnastycznych pt.
,,Maraton Aerobiku’’ w ramach realizacji programu ogólnopolskiego ,,Trzymaj formę’’, którego
organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny.
Uczennice klas V i VI pod okiem p. Agnieszki Zarzeckiej opracowały projekt edukacyjny,
polegający na przygotowaniu występu tanecznego bazując na elementach gimnastyki sportowej
i artystycznej oraz z wykorzystaniem kroków aerobiku. Celem głównym projektu było
zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej w czasie wolnym lub jako alternatywna
forma typowej lekcji wychowania fizycznego.
Wydarzenie te wywołało wiele emocji nie tylko występującym, ale także publiczności,
uczniom klas IV, którzy dopingowali występy uczennic gromkimi brawami w rytm muzyki
dyskotekowej. Z pewnością nasza szkoła wystąpi w kolejnej edycji tego programu w podobnej
formie.

Koordynator szkolny programu Magdalena Bielawska