W dn. 1-3 czerwca br. w Rozbitym Kamieniu w gminie Bielany – Żyłaki odbywał się XII Krajowy Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem „Wspomnienia łączą pokolenia”. Naszą szkołę, która kultywuje pamięć o Sybirakach reprezentowały Anna Jakucewicz i Marianna Maksimowska – Doroszko.

              Program Zjazdu był bardzo bogaty, a rozpoczął się od spotkania w Sulejówku, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić dworek Piłsudskiego „Milusin”oraz nowoczesne Muzeum Józefa Piłsudskiego.

              W kolejnym dniu udaliśmy się do Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu, gdzie obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez uczniów tej szkoły. Mogliśmy się zapoznać z wcześniejszymi dokonaniami  szkoły w ramach upamiętniania wywózek na Sybir.

Była także możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego, przypominającego rolę Hanki Ordonówny w ratowaniu sierot po zesłańcach oraz wysłuchania wykładów o tematyce zsyłek. Dzień zakończył się regionalnym posiłkiem przygotowanym przez miejscowe koło gospodyń wiejskich.

             Zjazd zakończył się podsumowaniem, przyjęciem uchwał oraz zagorzałą dyskusją związaną z wyborem kolejnego miejsca zjazdu. Następną szkołą przygotowującą zjazd będzie Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu i wiemy, że przedstawicieli naszej szkoły nie może tam zabraknąć.

              

                                                                                            Anna Jakucewicz
                                                                                            Marianna Maksimowska – Doroszko