31 maja uczniowie naszej szkoły obchodzili ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU pod hasłem „Potrzebujemy żywności, a nie tytoniu”. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Augustowie zapoznali młodzież z zagrożeniami jakie niesie za sobą palenie papierosów. Ciekawym elementem pogadanki była prezentacja multimedialna oraz pokaz fantomu.
Tegoroczne hasło Światowego Dnia Bez Tytoniu uświadamia młodych ludzi, że lepszym rozwiązaniem dla naszej planety jest uprawa roślin spożywczych niż tytoniu.
Uprawa i produkcja tytoniu prowadzą do długoterminowych, globalnych szkód ekologicznych i zmian klimatycznych oraz odgrywają kluczową rolę w określaniu przyszłości rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego.

Zespól ds.programu wychowawczo
– profilaktycznego