W dniu 3 maja dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły wraz z Pocztem
Sztandarowym wzięli udział w miejskich obchodach 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną
w Bazylice Mniejszej im. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. Następnie
świętujący przemaszerowali na Rynek Zygmunta Augusta z towarzyszeniem Augustowskiej
Orkiestry Dętej, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Odśpiewano hymn państwowy,
zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia, aktorzy Teatru Pneumatycznego
odczytali fragmenty Konstytucji 3 Maja. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem „Tym,
którzy oddali swe życie za wolną i sprawiedliwą Ojczyznę”. Na koniec uroczystości
odśpiewano Rotę.
Stanisław Szczęsny