13 kwietnia uroczyście obchodziliśmy  Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej  oraz 83.
rocznicę drugiej deportacji na Sybir. Naszymi gośćmi byli Sybiracy: pani Barbara Czartoszewska, prezes augustowskiego oddziału Sybiraków, państwo Irena i EdwardPacukowie i pan Zbigniew Ulikowski.
13 kwietnia jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943nroku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.
W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r. rozpoczęła się druga deportacja, która objęła urzędników państwowych, policjantów, nauczycieli, działaczy politycznych i przedstawicieli ziemiaństwa.
Zesłańcy wracali etapami, w miarę otrzymywanych od Związku Radzieckiego zezwoleń. Do dziś trudno określić dokładną liczbę deportowanych. Nasi goście – Sybiracy obejrzeli akademię, zaś pan Zbigniew Ulikowski wykonał piękne pieśni, które kiedyś śpiewała jego mama. To były niezapomniane wrażenia.
Zachowajmy pamięć o tych wydarzeniach. Pomagając – również pamiętamy.
Wystąpili uczniowie z klasy VIII E.
Program przygotowali: D. Gregorowicz, M. Maksimowska – Doroszko, E. Bielawska we
współpracy z B. Milewską i W. Złotkowskim.