Klasa 2c ponownie pracowała z Photonami. Dzieci uczyły się kolejnego etapu programowania. Uczyły Photona liczyć oraz rozpoznawać liczby parzyste i nieparzyste. Uczniowie pracowali na macie edukacyjnej, na której nauczyciel rozłożył karty z działaniami dodawania. Zadaniem dzieci było zaprogramowanie robota, aby jechał po kolejnych polach i zmieniał kolor w zależności od tego czy wynik będzie liczbą parzystą, czy nieparzystą. Kiedy Photon znajdował się na polu z liczbą parzystą miał zmienić kolor czułek i oczu na różowy, a na polach z wynikiem nieparzystym na turkusowy.

Na zajęciach z rewalidacji indywidualnej zastosowano okulary classvr, dzięki którym uczennica mogła doskonalić orientację w przestrzeni, oglądając różne miasta, zabytki a także pomieszczenia zamknięte.

Na zajęciach kształtujących kreatywność uczniowie pracowali z zestawem Becreo pracując z planszami –„Miły poranek” i „Zoo”. Uczniowie dzięki serwomechanizmowi zaprojektowali termometr analogowy odczytujący temperatury z symulowanych temperatur, a także mogli odczytać rzeczywistą temperaturę dzięki specjalnemu czujnikowi temperatury. W module „Zoo” wykorzystali czujnik odległości i zaprogramowali automatyczny licznik odwiedzających zoo. Zastosowano również sygnalizację świetlną w celu informacyjnym, tak aby nie było zbyt wielu odwiedzających jednocześnie.

Na lekcjach informatyki w klasach 7A i 7B uczniowie programowali złożone wcześniej roboty – Skribot. Zadaniem było zaprogramowanie przejazdu robota po planszy określoną ścieżką, obliczenie prędkości robota i obroty o kąt prosty. Aby obrót o dany kąt był dokładny, należało obliczyć czas obrotu o 360 stopni i dzielić ten czas na równe wartości.

Podczas lekcji geografii uczniowie klasy 7A realizując temat dotyczący zanieczyszczeń środowiska,  wykorzystali zestaw do badania jakości powietrza – badanie zanieczyszczeń pyłowych. Uczestnicy zajęć kształtujących kreatywność z klasy 6B zaprogramowali ten zestaw pod kątem odczytu czystości powietrza. Uczniowie z zaangażowaniem sprawdzili jakość powietrza w klasie, w różnych częściach szkoły. Wykonali doświadczenie ” Imprezowy pył” mające na celu wskazanie jak zmienia się ilość i wielkość pyłu zawieszonego w zależności od źródła emisji.

Dokumentację fotograficzną i filmową wykonujemy za pomocą aparatu fotograficznego zakupionego w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości.

Opracował: W. Złotkowski

#laboratoriaprzyszłości