Dnia 10 marca br., naszą szkołę odwiedził ks. Biskup Jerzy Mazur w towarzystwie ks.
Proboszcza Dariusza Brozio. W imieniu całej społeczności szkolnej gości powitał Dyrektor
Leszek Mołodziejko. Przedstawiciele uczniów również skierowali ciepłe słowa do ks. biskupa
oraz zaprezentowali część artystyczną. Następnie ks. biskup zwrócił się do zebranych uczniów,
zachęcając ich do zdobywania wiedzy oraz rozwoju intelektualnego i duchowego. Wszystkim
nauczycielom i pracownikom wyraził swoją wdzięczność za trud oraz poświęcenie, jakie wkładają
w wychowanie młodego pokolenia. Swoje odwiedziny zakończył wspólną modlitwą, udzielając
pasterskiego błogosławieństwa. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Zespół katechetyczny