20 grudnia w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie odbył się
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski – Gwiazdkowe Harce . Naszą szkołę reprezentowało
czterech uczniów z klas I-III. Każdy uczestnik konkursu recytował dwa wiersze, jeden o
tematyce świątecznej lub zimowej, drugi nawiązywał do tegorocznego hasła „ Dom oglądany
ze wszystkich stron”. Radość była ogromna, kiedy podczas ogłaszania wyników okazało się,
że nasi pierwszoklasiści: Hania Lipińska z klasy Ia i Bartosz Nycz z klasy Ib zdobyli
dwa równorzędne II miejsca.
Gratulujemy zwycięzcom, jak i wychowawczyniom ( p. B.Szyperek, p.B. Milewskiej),
które przyczyniły się do sukcesu swoich wychowanków.