W dniu 1 grudnia odbyło się pierwsze szkolenie nauczycieli z zespołu nauczania zintegrowanego. Celem  spotkania było podniesienie kompetencji w zakresie programu “Laboratoria przyszłości”. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z robotem edukacyjnym – Photonem. Panie zostały zapoznane z  niektórymi funkcjami Photona oraz dostępnymi scenariuszami. Dowiedziały się jak należy wykorzystać je podczas lekcji przez nauczyciela i ucznia oraz od czego zacząć pierwsze zajęcia z Photonem na poziomach klas 1-3. Szkolenie przeprowadziła Małgorzata Szleszyńska.

W dalszym ciągu wykorzystywaliśmy okulary 3D classvr. Na lekcji historii uczniowie klasy 5A  z p. D. Gregorowicz podziwiali architekturę miast Europy a na zajęciach rewalidacyjnych pani M. Bielawska przedstawiała wirtualnie różne sytuacje społeczne i sposoby reagowania w różnych sytuacjach.

Na zajęciach techniki p. M. Szyndler kontynuowała w klasach szóstych pokaz plansz  dotyczących działania urządzeń i instalacji domowych. Uczniowie klasy 6 c z Marzenną Czerwińską i Ewą Sadowską tworzyli urządzenia mechaniczne korzystając z zestawów klocków Lego.

2 grudnia uczniowie klasy 6c z p. E. Sadowską zrealizowali zajęcia wykorzystując mikroskopy. Podczas lekcji oglądali preparaty stałe tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz przygotowywali preparaty świeże. Zajęcia przybliżyły wiadomości oraz utrwaliły umiejętności mikroskopowania.

Na zajęciach kształtujących kreatywność uczniowie kończyli budowę Skribotów a także rozpoczęli programowanie silników w języku c++ w środowisku Arduino IDE. Roboty posłusznie wykonywały komendy jazdy w dwóch kierunkach i obracały się o wyliczony kąt. Okazało się, że obrót zależy od stopnia naładowania baterii, co będziemy uwzględniać w dalszych doświadczeniach.

Na lekcjach informatyki w klasach ósmych kontynuowaliśmy programowanie płytki Arduino Uno. Tym razem uczniowie zaprogramowali wyłącznik światła – dwustanowy, korzystając z instrukcji negacji (!) w języku c++.

Mikołajki w szkole to bardzo wyczekiwany dzień.  Roboty Photon na zajęciach  w ramach języka polskiego dla obcokrajowców nałożyły mikołajkowe czapeczki. Uczniowie programowali robota i odkrywali świąteczne karty z zagadkami. Zajęcia kształtowały kreatywność, znajomość zwyczajów świątecznych i pomagały odreagować niektóre emocje.

W. Złotkowski

#LabolatoriaPrzyszłości