W ostatni czwartek odbyła się konferencja podsumowująca projekt PRZYSTAŃ
lokalnie realizowanego w programie „Kultura-Interwencje. Edycja 2022”.
Augustowskie Placówki Kultury, współpracując ze Szkołą Podstawową nr 2 im.
Zygmunta Augusta w Augustowie , zdobyły finansowanie 8900 zł na projekt
„Augustów jak malowany- malowany historią”. Działania zostały zrealizowane w
sierpniu i wrześniu 2022 roku na terenie miasta Augustowa , a efektem pracy był
wernisaż i wystawa poplenerowa oraz folder „Augustów jak malowany”.
Folder to zestawienie wybranych fotografii archiwalnych, przedstawiających ważne
historycznie i kulturalnie miejsca Augustowa już nieistniejące lub pełniące obecnie
inne funkcje niż kiedyś oraz prace dzieci , które powstały podczas warsztatów
malarskich realizowanych w ramach projektu .
Podczas konferencji otrzymaliśmy podziękowania za kreatywność, zaangażowanie i
profesjonalną realizację zadania, które odebrała pomysłodawczyni i koordynatorka
projektu Izabela Cembor, instruktorka Miejskiego Domu Kultury w Augustowie.
Bardzo dziękujemy za docenienie naszego projektu przez Podlaski Instytut Kultury,
dzięki czemu mogliśmy stworzyć ciekawe warsztaty dla dzieci , a także przyczynić
się do promocji naszego pięknego miasta Augustowa jako ważnego miejsca na
mapie kulturalnej województwa podlaskiego. W pracy przy realizacji projektu
Ewa Kuryło