11 listopada odbyły się miejskie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości.

W obchodach wzięły udział poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej nr 2, Związku Sybiraków w Augustowie, Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. za Ojczyznę w Bazylice NSPJ w Augustowie. Następnie zaproszeni goście i mieszkańcy przeszli na Rynek Zygmunta Augusta. Przemowy wygłosili przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Na zakończenie złożono kwiaty przy pomniku poległych za naszą wolność.