InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-

8 SP. Konkurs organizowany jest przez Placówkę Edukacji Informatyczno-
Matematycznej InstaKod oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań

Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli. Celem
konkursu jest zachęcenie uczniów do zmierzenia się z zadaniami logicznymi oraz
prostymi zadaniami programistycznymi, które wprowadzają uczniów w świat
programowania. W ogólności jego celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych
i programistycznych młodzieży oraz propagowanie myślenia komputacyjnego.
Honorowym Patronem Konkursu jest Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem Konkursu jest Olimpiada Informatyczna
Juniorów.
W tegorocznej edycji udział wzięło 6 uczniów: Karolina Mierzejewska kl. 5C,
Aleksandra Huculak kl. 6A, Maksymilian Bagiński i Iga Przekop z kl. 6B, Marcin
Mierzejewski kl. 7B oraz Patryk Ankudowicz kl. 8D. Miło nam poinformować, iż
wszyscy wymienieni uczniowie zakwalifikowali się do II etapu konkursu na podstawie
klasyfikacji ogólnopolskiej. Więcej informacji o konkursie oraz zadaniach można uzyskać
na stronie
https: //instalogik.pl
W. Złotkowski