16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji
,,Każdy człowiek zasługuje na miłość i szacunek”

Bardzo ważne jest edukowanie dzieci, że świat jest różnorodny, że inny , nie znaczy
gorszy. Ludzie mają inne kolory skóry, rozmiary, czy poglądy, ale w głębi duszy, wszyscy
jesteśmy tacy sami. W takim dniu, jak Międzynarodowy Dzień Tolerancji 16 listopada ,
pokazujemy uczniom, że każdy człowiek zasługuje na miłość i szacunek, bez względu na
wygląd, rasę, płeć i pochodzenie. Nauczyciele rozmawiają z dziećmi i młodzieżą
o niepełnosprawnościach, odmienności, różnych kulturach i religiach. Wychowawcy podczas
godzin wychowawczych poruszają tematy inności, uczą , że ludzie różnią się od siebie,
a zauważanie różnic nie jest złe, bo właśnie te różnice sprawiają, że każdy z nas jest
wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju.
Uczniowie klas I-VIII wykonali plakaty związane z tematyką tolerancji, które
zaprezentowali na korytarzach szkolnych. Społeczność szkolna miała okazję na poznanie
różnorodności pojęć związanych z szeroko rozumianą tolerancją.
Mamy nadzieję, że ten dzień wpłynie pozytywnie na postawy naszych uczniów wobec
inności, nauczy szacunku, akceptacji wobec otaczającego świata.

Zespół profilaktyczno – wychowawczy