Na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w miesiącu październiku stosowaliśmy
pomoce naukowe otrzymane w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.
Uczniowie klas piątych pracując z p. A. Sutułą odbyli praktyczne zajęcia
mikroskopowe pracując z mikroskopami otrzymanymi w ramach projektu. Oglądali
zarówno gotowe preparaty mikroskopowe, ale także wykonane samodzielnie.
Zajęcia wywołały wielkie zainteresowanie. Uczniowie niechętnie kończyli pracę,
zdziwieni, że czas minął tak szybko. Już wiemy, że mikroskopy będą nam
uatrakcyjniać lekcje tak często, jak to możliwe.
Uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych nadal tworzyli symulacje prawdziwych
sytuacji życiowych – tym razem zajęliśmy się obsługą parkingu oraz pracą w
banku. Programowaliśmy mikrokontroler z podłączonym czujnikiem odległości
oraz joystickiem i potencjometrem analogowym. Wykorzystaliśmy także
wyświetlacz na którym wypisany był stan parkingu (wolny, zajęty). Uczniowie
pracując w grupach napotykali na problemy programistyczne np. jak wykryć
ustawienie potencjometru i stanu joysticka i jak użyć odczyty stanów w
instrukcjach logicznych.
Na informatyce w kl. 8C uczyliśmy się jak używać okularów 3D, przy okazji
oglądając budowę różnych atomów, budowę DNA czy oglądając Ziemię z
powierzchni Księżyca. Zorganizowaliśmy również pokaz okularów 3D dla
wszystkich nauczycieli. W klasie 5C omówiliśmy budowę drukarki 3D i
wydrukowaliśmy nakrętkę m6.
Na zajęciach techniki w klasach piątych p. M. Szyndler wykorzystała plansze
dotyczące oznaczeń na metkach odzieżowych. W klasie 6A zostały wykorzystane
klocki lego do projektu pokoju 3D.
W następnym miesiącu planujemy wykorzystać na różnych przedmiotach i
zajęciach pozalekcyjnych okulary 3D classvr a także zacząć budowę robotów na
podstawie otrzymanych zestawów (Skribotów) oraz użycie gotowych robotów
(Photon).

W. Złotkowski

#LabolatoriaPrzyszłości