13 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.
Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia uczniów, podczas którego obejrzeliśmy kilka
filmowych scen z życia pedagogów. Zostały one uzupełnione celnym komentarzem
i okolicznościową piosenką.
Po artystycznych chwilach w kierunku naszych nauczycieli i pracowników obsługi
popłynęło wiele ciepłych i życzliwych słów od: Burmistrza Miasta Augustowa pana
Mirosława Karolczuka, od przedstawiciela Koła Związku Sybiraków w Augustowie pani
Barbary Czartoszewskiej, od przedstawiciela Rady Rodziców pani Agnieszki Dogiel oraz
Dyrektora Szkoły pana Leszka Mołodziejki.
Uroczyste spotkanie swoją obecnością zaszczyciła również Kierownik Wydziału Edukacji
i Sportu pani Anita Szostak.

Organizatorzy