Dnia 12 października gościliśmy druhnę Magdalenę Ewę Stankiewicz, która z
wielką pasją opowiadała o służbie strażaka, wartościach przyświecających
wszystkim strażakom i ratownikom oraz ich roli w społeczeństwie. Ósmoklasiści
przysłuchiwali się z zainteresowaniem i zadawali wiele pytań.
Okazuje się, że kandydaci muszą wykazywać się doskonałym stanem zdrowia,
kondycją fizyczną i siłą. Istotne jest opanowanie, silne nerwy oraz podzielność
uwagi i umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Być może i wśród nas są przyszli strażacy?

H. Bonarska