W ramach zajęć doradztwa zawodowego, ósmoklasiści spotkali się z funkcjonariuszem   sierż. Kingą Muczyńską  z  Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Uczniowie  zostali zapoznani z etapami rekrutacji i kryteriami, jakie musi spełnić przyszły kandydat na policjanta. Uzyskali informacje  o możliwościach rozwoju oraz kształcenia się w szkołach policji. Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem i aktywnością.

Może i wśród nich są przyszli stróże prawa?

H. Bonarska