W dniach 12 – 16.09.2022r. nasza szkoła obchodziła ,,Tydzień profilaktyki dla chorób
zakaźnych’’. W ramach programu zostały przeprowadzone następujące działania:
1. spotkanie z pracownikami Sanepidu dla klas I – III (prezentacja multimedialna oraz
pokaz prawidłowej techniki mycia rąk),
2. pogadanka oraz film edukacyjny na lekcji przyrody nt. chorób zakaźnych w klasach
IV,
3. wykonanie plakatów w klasach IV o tematyce: ospa, różyczka, covid – 19, jak
skutecznie myć ręce,
4. konkurs na najładniejszą ulotkę dotyczącą 5 zasad profilaktyki chorób zakaźnych,
5. wystawa plakatów wykonanych przez uczniów klas IV,
6. pogadanki i film edukacyjny podczas lekcji biologii nt. chorób zakaźnych w klasach
V – VIII.
Powyższe działania z uczniami przygotowały i przeprowadziły: p. Marianna
Maksimowska – Doroszko, p. Anna Sutuła, p. Ewa Sadowska oraz p. Magdalena
Bielawska.

Magdalena Bielawska