Uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w projekcie ph. I Augustowski Festiwal Pasji do Nauki” realizowanym w ramach programu” Społeczna
Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja Nauki I Promocja Sportu Ministra
Edukacji i Nauki”.

       Każdy z uczestników festiwalu mógł poznać fascynujące zagadki naukowe.
Na Rynku Zygmunta Augusta uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach archeologicznych, paleontologicznych, robotyce. Podziwiali nowości astronomiczne w mobilnym planetarium, poznawali techniki detektywistyczne,
lub dawne rzemiosła. Zainteresowanie wzbudzili Indianie.

       Ciekawe zagadki i nagrody przygotował również Suwalski Park Krajobrazowy, Wigierski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Nadleśnictwa Augustów, Płaska i Szczebra. 
Prelekcja „Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce” odbywała się w Małej Galerii Miejskiego Domu Kultury.
       Co archeolog może powiedzieć o dawnych mieszkańcach Augustowszczyzny?
Jakie ślady można znaleźć w ziemi? Odpowiedzi na takie i inne pytania można było otrzymać bezpośrednio i z ciekawym komentarzem. „I Augustowski Festiwal Pasji Do Nauki” był fascynujący!

Art. i zdj. D. Gregorowicz