31 maja grupa z klas 7a i 7b przecierała szlaki realizując nowy program dla szkół “Azymut Przygoda”.

To nowa forma dodatkowych zajęć dla młodych augustowian zaproponowana przez Miasto Augustów. Uczniowie zdobywali nowe  doświadczenia, których nie dostarczają typowe zajęcia szkolne. 

Uczestniczyli w ”zielonych lekcjach” w ramach których zaproponowano im zajęcia w stanicy Frącki nad Czarną Hańczą oraz ognisko z kiełbaskami. Bawili się i uczyli pod okiem instruktorów poznając podstawy survivalu, tropienia, pierwszej pomocy oraz biorąc udział w grze terenowej.

Dopisała również pogoda, więc do domu wrócili wszyscy zadowoleni, dotlenieni i trochę opaleni. Mamy też nadzieję na więcej takich atrakcji.