23 maja klasy pierwsze wybrały się na ścieżkę edukacyjną „Las bliżej nas”, do Nadleśnictwa Płaska w Żylinach. Grupę uczniów oprowadzał Pan Mateusz Kondracki. Zapoznał dzieci m. In. z rodzajami drzew rosnących w naszych lasach, ptakami, które można spotkać na terenie nadleśnictwa, sposobem pozyskiwania żywicy i wyglądem budek lęgowych.

Niemałą atrakcją dla uczestników zajęć była armatka wodna. Dzieci miały okazję wykazać się sprytem i celnością w „strzelaniu” wodą do oddalonych przedmiotów. Był też czas na swobodną zabawę i grę w piłkę.

Na zakończenie, panowie leśnicy przygotowali wszystkim uczestnikom pieczone kiełbaski, pieczywo i napoje. Zwieńczeniem spotkania w nadleśnictwie były wspaniałe prezenty, które otrzymały dzieci i opiekunowie. Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili do domu zadowoleni.

Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Płaska w Żylinach za tak wspaniałe przyjęcie.

Wychowawczynie klas pierwszych