16 maja 2022r. obył się Szkolny Konkurs  Ekologiczny, w którym brali udział przedstawiciele klas 3
z naszej szkoły. Każda klasa wytypowała po dwie dwuosobowe drużyny.

Celem Konkursu było uświadomienie uczestnikom roli środowiska w życiu człowieka , rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz propagowanie treści ekologicznych.

Konkurs polegał na wykonaniu wielu zadań m.in. rozwiązaniu testu, krzyżówki o tematyce ekologiczno – przyrodniczej, znajomości nazw, wyglądu ptaków, zwierząt i drzew. Ponadto dzieci  miały okazję popisać się wiedzą o Parkach Narodowych oraz znajomością nazw krajów sąsiadujących z Polską.

 Spośród wszystkich uczestników konkursu, komisja wyłoniła najlepszych i przyznała:

I miejsce: Zofii Kuczyńskiej i Oldze Citkowskiej

II miejsce: Laurze Lewoń i Mikołajowi Chilickiemu

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki. Serdecznie dziękujemy za udział
w konkursie. Życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie.

Organizatorki konkursu: Anna Chmielewska, Barbara Miklaszewska, Małgorzata Szleszyńska