WARSZTATY EDUKACYJNE DLA KLAS IV

,,BIEG PO ZDROWIE”

25.02.2022r. w naszej szkole odbyły się warsztaty edukacyjne dla klas IV w ramach programu edukacji antynikotynowej ,,Bieg po zdrowie”. Celem tego projektu jest m.in.: zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

Do udziału w warsztatach zaproszono p. Agatę Augusewicz, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie oraz p. Małgorzatę Sadowską, pracownika Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Augustowie.

Na początku spotkania  p. Ania przedstawiła prezentację wyników ankiet wstępnych dotyczących: szkodliwości palenia papierosów, różnych czynników zdrowia oraz zachowań asertywnych, przeprowadzonych na czwartoklasistach.

Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat: budowy i składników papierosa, chorób wywołanych paleniem tytoniu oraz dowiedziały się jak palenie wpływa na urodę i naukę.

Na koniec wszystkie klasy miały za zadanie wykazać się zdobytą wiedzą poczas warsztatów, rozwiązując quiz na temat szkodliwości palenia papierosów oraz zaprezentować hasło antynikotynowe.

Za aktywny udział w spotkaniu wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki ufundowane przez PSSE w Augustowie.

Warsztaty przeprowadziły p. Anna Jakucewicz i p. Magdalena Bielawska.

Magdalena Bielawska