Dziś, 18 lutego 2022r., odbyło się spotkanie online uczniów z klas ósmych z p. Filipem Chodkiewiczem, zastępcą burmistrza i p. Martyną Haraburdą, Pełnomocnikiem do spraw Młodzieży. Podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie uczniowie dowiedzieli się jakie są zasady powoływania, organizacji i zadania naszej augustowskiej Młodzieżowej Rady Miasta.


Prawo do wybierania młodych radnych będą miały osoby w wieku 13-19 lat, uczące się lub mieszkające w Augustowie. Uczniowie mogli zapoznać się z różnymi projektami, które zostały zrealizowane. Na forum najwięcej pytań  zadawali uczniowie klasy VIII E.