Złożenie kwiatów przy pomniku i obelisku przez Starostę  pana Jarosława Szlaszyńskiego, zastępcę starosty pana Dariusza Szkiłądzia, Burmistrza Miasta Augustowa pana Mirosława Karolczuka, Kierownika Instytutu Pileckiego pana Bartosza Gralickiego, reprezentację Zarządu Sybiraków Oddziału w Augustowie: panią Barabarę Czartoszewską, panią Irenę Pacuk, pana Edwarda Pacuk, Danutę Gregorowicz oraz pana dyrektora SP nr 2 Leszka Mołodziejko.