Co robimy, aby utrwalić pamięć, czyli udział w akcji ”#Szkoła pamięta”?

     Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego   nr 3 w Augustowie na co dzień uczestniczą w różnych akcjach. Jak co roku przed Wszystkimi Świętymi uczniowie klas ósmych porządkowali groby na augustowskiej nekropolii. Pamięć o zmarłych, wyraża nasz szacunek do tradycji i losów. Wspominamy bliskie nam osoby, z naszych rodzin oraz te, które zapisały się na kartach historii jako Sybiracy, Żołnierze, nauczyciele, saperzy/przy rozminowywaniu Augustowa/. Dbamy i wspominamy o bohaterach związanych z historią Polski, a w szczególnie z naszego regionu.
    Co robimy?
• Odwiedzamy i porządkujemy groby osób związanych z historią Polski, a w szczególności naszego regionu;
• odwiedzamy lokalne miejsca pamięci i zgłębiamy ich historię/Wyjście do Muzeum Obławy Augustowskiej/;
• organizujemy zbiórkę zniczy, aby postawić na grobach;
• odwiedzamy groby zmarłych nauczycieli z naszej szkoły;
• utrzymujemy, stosując się do obecnej sytuacji, kontakty z  Sybirakami oraz pomagamy im;

-uczestniczymy w lekcjach o treściach patriotycznych.

       Uczniowie z klasy VIII C wraz z nauczycielkami p. E. Romanowską i D. Gregorowicz  uczestniczyli w otwarciu wystawy „Ku Niepodległej”  na  Rynku Zygmunta Augusta. Wystawa usytuowana była naprzeciwko Pomnika Niepodległości.  Przedstawiała ona fragmenty historii naszej małej ojczyzny, jeszcze przed wyzwoleniem Augustowa.

     Uczniowie z klas VII a, VII b i z klasy VII d wraz z paniami: E. Kuryło i . H. Bonarską, porządkowali groby.

       Kolejnym miejscem pamięci, które odwiedzili uczniowie z klas IVC i IV D, to pomnik Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa Polskiego, twórcy Legionów Polskich.

       Z uczniami z kl. VIII E obejrzeliśmy wystawę nowootwartego Muzeum Obławy Augustowskiej przy ulicy 3 Maja. Ekspozycja upamiętnia zamordowanych w latach 1939 – 41 oraz 1941– 56 mieszkańców Augustowa i okolic. 

       Zapalamy światełka pamięci w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej, tak ważnej, często bardzo trudnej. Pamięć trwa.

Artykuł i zdjęcia:

Danuta Gregorowicz, Halina Bonarska