Uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w akcji edukacyjnej „Lekcja  o Funduszach Europejskich VI” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

     Projekt ten był realizowany w klasach ósmych w pięciu województwach Polski Wschodniej. Celem przedsięwzięcia było przybliżanie wiedzy o Funduszach Europejskich.

     W tym roku „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” koncentrowała się na rozwoju lokalnym. Uczestnicy projektu dowiedzieli się, dlaczego ich miejscowości powinny rozwijać się w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Poznawali możliwości zaangażowania mieszkańców w rozwój naszego regionu m.in.  poprzez korzystanie z Funduszy Europejskich.

      Uczniowie otrzymali bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych np. edukacyjne gry planszowe „PROJEKT: MIASTO!”.

     Jesteśmy jedną z zakwalifikowanych 500 klas z pięciu województw Polski Wschodniej.

Koordynatorzy :

Jolanta Borysewicz, Danuta Gregorowicz wraz z uczniami z klas: VIII a i VIII E