W dniach 4-6 października delegacja nauczycieli z naszej szkoły w składzie: Danuta Gregorowicz, Anna Jakucewicz i Agnieszka Milanowska
w dn. 4-6 października uczestniczyła w X Jubileuszowym Zjeździe Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem „Zerwane łańcuchy niewoli bramą do wolności
i wyzwaniem dla przyszłych pokoleń”. Organizatorami Zjazdu byli: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zarząd Główny Związku Sybiraków,
a szkołą goszczącą uczestników był Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie.

   Celem Zjazdu było przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom
i uszanowanie pamięci o tragedii Polaków wywiezionych na Sybir,  upamiętnienie tragicznych losów polskich zesłańców, pielęgnowanie tożsamości narodowej, wychowanie do wartości, edukacja do późnej dorosłości, wypracowanie sposobów upowszechniania wiedzy o Sybirakach i zintensyfikowanie działań w tym zakresie.  

           Zaproszenie przedstawicieli naszej szkoły było wyróżnieniem za współpracę
z Sybirakami. Ranga zjazdu była wysoka ze względu na obecność przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Sybiraków, Urzędu Miasta Krakowa, Wojewody Małopolskiego oraz Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

     Podczas Zjazdu uczestnicy wysłuchali referatów o zsyłkach, patronie, cmentarzach polskich Sybiraków w Afryce oraz o pracach muzealników w tworzeniu Muzeum Sybiru. Mieli także okazję brać udział w quizach wiedzy o zsyłkach Polaków na Sybir i z wiedzy o dziesięciu zjazdach.

            Ze względu na obostrzenia sanitarne aktywność w szkole była ograniczona, ale mogłyśmy zobaczyć pracę szkoły związaną z sylwetką patrona. 

           W czasie pobytu w królewskim mieście Krakowie mogłyśmy również poczuć wspaniały klimat europejskiego, zabytkowego miasta.

 

                                                                                             Danuta Gregorowicz
                                                                                             Anna Jakucewicz
                                                                                             Agnieszka Milanowska