12 lipca – na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm – obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.  Dzień ten został ustanowiony w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy nie pogodzili się z nową sowiecką okupacją, zamordowanym z rozkazu Stalina na terenie północno-wschodniej Polski w czasie pokoju po kapitulacji hitlerowskich Niemiec”.

       Sztandar naszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta był godnie i wzorowo reprezentowany przez następujących uczniów: Mariusza Filipkowskiego z kl. VIII E, Oliwię Waracką z kl. VIII E, Wiktorię Wasilewską z kl. VIII D, Annę Jarząbską z kl. VIII D pod opieką p. Danuty Gregorowicz.

       Uroczystości rozpoczęły się przed Domem Turka o g. 17.30. Delegacje z różnych instytucji, miasta, rodziny pomordowanych, żołnierze, Sybiracy, policjanci, stowarzyszenia, kluby i organizacje historyczne oraz osoby prywatne złożyły kwiaty i zapaliły znicze przez tablicą poświęconą Ofiarom Pamięci Polaków katowanych i zamordowanych przez oprawców stalinowskich NKWD i UB w latach 1939 i 1941 -1956.

       Później wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli do Bazyliki NSJ w Augustowie, gdzie została celebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks. Bpa prof. dr hab. Andrzeja Franciszka Dziuby, biskupa łowickiego i ks. Proboszcza Wojciecha Jabłońskiego.

       „Według ustaleń historyków w sumie zatrzymano ponad 7 tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób było zaginionych i nigdy nie powróciło do domów. Ich dalsze losy oraz miejsce pochówku nie są do dziś znane. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.”

      Na zakończenie odbyło się wydarzenie pod hasłem „Przywróćmy im twarze i imiona”, podczas którego odczytywano nazwiska znanych Ofiar Obławy Augustowskiej.

       Wszystkim uczniom i nauczycielom gratulujemy obywatelskiego zaangażowania w tych podniosłych uroczystościach patriotycznych.

Opiekun pocztu: D.J. Gregorowicz

Zdjęcia: Oliwia Waracka , ucz. kl. VIII E i D. J. Gregorowicz.