31.05. 2021. podczas Święta Szkoły w naszej szkole odbył się Finał II Szkolnego Konkursu Rommikub.

                 Tytuł Mistrza gry „Rommikub”  zdobyli uczniowie : Szymon Stankowski -kl. I B, Krawcewicz Hubert – kl. II D i Liśkiewicz Zofia kl.VIE.Tytuł Wice Mistrza otrzymali: Antoni Bielawski kl.IC, Fabian Rukściński kl.III B, Julia Sztuk kl.IIIC i Emilia Rymarczyk kl. VI D.

                Uczestnicy i zwycięzcy konkursu otrzymają słodycze i nagrody rzeczowe na Zakończenie roku Szkolnego, ufundowane przez Radę Rodziców. Finalistom serdecznie gratuluję.

                           Organizator konkursu – Bożena Tykocka