Uczniowie klas ósmych w ramach przedmiotu wiedzy o społeczeństwie  pracowali w formie projektu edukacyjnego. Przygotowywali prezentacje o procesach globalizacji, jej wymiarach – pozytywnych i negatywnych. Realizacja zadania miała na celu przede wszystkim poszerzenie wiedzy na temat problemów współczesnego świata oraz samodzielnych poszukiwań, selekcji i opracowania materiałów z odniesieniem do konkretnych przykładów.

Oto tematyka prezentacji uczniowskich o globalizacji w dziedzinie:

  • Nowych technologii,
  • Gier komputerowych,
  • Sposobów przemieszczania się,
  • Nowości kinematografii,
  • Mody,
  • Motoryzacji,
  • Zagrożenia terroryzmem, handel ludźmi,
  • Bezpieczeństwa międzynarodowego.

Uczniowie wykazali się współpracą, odpowiedzialnością i umiejętnościami technologicznymi. Taka zaprezentowana różnorodność tematów sprawiła, że III Szkolna Debata spotkała się z uznaniem i ciekawością widzów.

Debatę zorganizowała i prowadziła:

Danuta Gregorowicz