Zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły, posiadających umiejętność gry w „Rummikub” do udziału w konkursie  o tytuł mistrza i vice mistrza tej gry.

„Rummikub”  – to gra , która uczy kreatywności i utrwala zdobyte wiadomości z zakresu operacji matematycznych i tabliczki mnożenia. Pozwala zdobyć nowe  doświadczenia w zakresie współdziałania i rywalizacji. Jest  alternatywą dla gier komputerowych i Internetu, tak ważnej, zwłaszcza w okresie pandemmii.

Zainteresowanych uczniów proszę o zgłoszenie chęci udziału w konkursie  poprzez swoich wychowawców lub bezpośrednio do mnie przez pocztę: bozena.tykocka@nauczyciel.sp2aug do dnia 30 kwietnia 2021r.

Konkurs wstępny, który ma na celu  wyłonienie uczestników przeprowadzany będzie  w okresie 04.05.-15.05.2021.w szkole w warunkach reżimu sanitarnego, na podstawie znajomości zasad i  umiejętności gry zgłoszonych osób.

Konkurs prowadzony jest w 3 etapach, według kategorii wiekowej:

  • uczniowie kl.I-III
  • uczniowie kl. IV-VIII
  • uczniowie ze specjalnymi   potrzebami  emocjonalno-społecznymi.

Zwycięzcy etapu pierwszego przechodzą do etapu drugiego, a drugiego do trzeciego.

Laureatom  trzeciego etapu, z każdej kategorii, zostaną nadane  tytuły „Mistrza” i „Vice Mistrza” gry „Rummikub” oraz przyznane nagrody rzeczowe. Tytuły  i nagrody, zostaną przyznane na koniec roku szkolnego podczas uroczystej akademii.

Serdecznie zapraszam. Organizator konkursu Bożena Tykocka