Ludzie od wieków mieszkają na Ziemi. Rozwój cywilizacji człowieka następował dzięki podporządkowywaniu sobie środowiska.  Wszędzie gdzie dotarli ludzie, starali się podporządkować sobie lub  zagospodarować według swojego pomysłu środowisko. Taka działalność miała i niestety ma nadal dwa oblicza. Człowiekowi żyje  się dobrze, przyrodzie niestety coraz gorzej.

Wszyscy słyszymy o zniszczeniach środowiska, jakich dokonali ludzie.

 • Niszczenie i zanieczyszczanie atmosfery, która chroni nas przed niebezpiecznym dla życia na Ziemi  promieniowaniem kosmicznym i słonecznym oraz ociepleniem klimatu mogącym doprowadzić do zatopienia znacznej części zamieszkałych lądów przez wodę z roztopionego na Antarktydzie lodu.
 • Wycinanie lasów, „zielonych płuc” Ziemi, dzięki czemu może zacząć brakować niezbędnego do życia większości organizmów tlenu.
 • Zanieczyszczanie wód, czyli niszczenie niezbędnej do życia wody pitnej.
 • Zaśmiecanie Ziemi, dzięki czemu nasze środowisko zaczyna być zarzucone substancjami, które trują, niszczą i są zagrożeniem dla wszystkiego co żyje

Dzisiaj, u progu XXI wieku nie ma już właściwie miejsc na Ziemi, do których nie dotarłby człowiek. W naszym regionie również jest wiele miejsc ,świadczących o niechlubnej działalności człowieka. Proponujemy Wam, by odszukać i sfotografować te miejsca lub sytuacje, a wykonane zdjęcia przesłać na konkursowy classroom.

 

Zasady konkursu

.·Zdjęcia dostarczone na konkurs mają  przedstawiać  miejsce świadczące o niechlubnej działalności człowieka, degradującej środowisko.

 • Każdy uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę .
 • Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane.

.· Fotografie powinny być wykonane własnoręcznie w dowolnej technice (kolorowe, czarno-białe).

.· Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie prac w celach promocyjnych.

 • Zgłaszane do konkursu prace powinny być przesłane z e-maila szkolnego ucznia, co umożliwi identyfikację autora pracy.

.· Prace konkursowe należy przesłać do dnia 15 maja 2021  roku na classroom.

 • Oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa .
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17 maja 2021 r.
 • Uczestnicy konkursu otrzymają ocenę celującą z  geografii i informatyki.
 • Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!

 

 

                                                                      I, HOLAK     H. NOWICKA