Organizator:

Augustowskie placówki kultury-Miejska Biblioteka Publiczna- Filia Biblioteczna Nr 2 w Augustowie

Konkurs ogłoszono w związku ze spotkaniem „Opowieść o Kanale Augustowskim” z cyklu „Pogawędki na Komunalnej”

 

Cele:

  • Pobudzenie wyobraźni twórczej, rozwijanie i doskonalenie warsztatu plastycznego
  • Promowanie i rozpowszechnianie zainteresowań dzieci historią Kanału Augustowskiego
  • Zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów Biblioteki

 

  Warunki uczestnictwa:     

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 10-13 lat.

Każdy uczestnik samodzielnie wykonuje jedną pracę.

Prace należy przedstawić w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej: malarskiej (akwarele, olej, tempera), rysunku, kolażu, wyklejanki, origami płaskie. Przy tworzeniu wyklucza się użycie materiałów sypkich (kaszy, ryżu, mąki itp.). Prace, które będą zawierały tę technikę nie będą brane pod uwagę.

Każdy rysunek powinien być opatrzony informacją : imię i nazwisko autora pracy, wiek, imię i nazwisko oraz telefon opiekuna /rodzica.

Prace dzieci oraz podpisane przez rodziców RODO ( zgody na przetwarzanie danych osobowych) prosimy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Augustowie przy ul. Hożej 7 oraz do Filii Bibliotecznej Nr 2 przy ul. Komunalnej 2 w Augustowie do dnia 30.04.2021 r.

 

Podsumowanie konkursu:

 

  1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
  2. Podsumowanie nastąpi z końcem kwietnia 2021r.
  3. Konkurs zostanie zakończony wystawą najlepszych prac i wręczeniem nagród.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 87 643 21 78

 

Zapraszamy do wzięcia udziału

 

Organizatorzy