KONKURS   PLASTYCZNY  „ Książkowa moda „          

ORGANIZATOR :

                   Augustowskie Placówki Kultury  –  Miejska Biblioteka Publiczna

                 Konkurs  ogłoszono  w  związku z Światowym Dniem Książki

                                                 i praw autorskich                                              

CELE :

*  promocja czytelnictwa dla młodzieży

* pobudzenie wyobraźni i kreatywności

* rozwijanie zdolności manualnych wśród młodzieży

UCZESTNICY  KONKURSU :

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas   V  –  VIII szkół podstawowych

ZASADY  UCZESTNICTWA :

 

* Uczestnik konkursu ma za zadanie ozdobić t-shirt motywami z ulubionej książki ,

   cytatami lub ilustracjami.

* Do wykonania pracy należy użyć materiałów  ( kredki, mazaki, farby ) do tkanin.

   Wykonany motyw powinien być utrwalony.

* Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 5 koszulek do 12 kwietnia 2021 r.

  do Miejskiej Biblioteki Publicznej , ul. Hoża 7 wraz z kartą zgłoszenia i podpisaną klauzulą   RODO.

* Do pracy należy dołączyć zdjęcie uczestnika konkursu w ozdobionym

   przez siebie t-shirtcie  ( nadesłane na  e-mail :  mbp.apk@home.pl )

* Prace powinny być zapakowane, zabezpieczone przed zniszczeniem

Podsumowanie konkursu :

  1. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac, biorąc pod uwagę estetykę, twórczy

    charakter pracy i oryginalność. 

  1. Uroczyste podsumowanie nastąpi w kwietniu 2021.
  2. Konkurs zostanie zakończony wystawą prezentacją na facebooku MBP

    najlepszych prac i wręczeniem nagród.

  1. Bliższe informacje o konkursie pod nr tel. 87 643 39 22

                                                                                            Zapraszamy do wzięcia udziału 

 

                                                                                              Organizatorzy

Prace wraz z kartę zgłoszenia i RODO prosimy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 31 marca!