10 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby – te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ.
       Historia pokazuje, jak wiele osób z różnych kontynentów i kultur działało w obronie praw i wolności człowieka. Podczas różnych konfliktów wielu z nich doznało prześladowań, skazywanych było na długoletnie wyroki więzienia lub nawet karę śmierci. Uczniowie poruszyli też deportacje na Sybir, które objęły mieszkańców Ziemi Augustowskiej podczas II wojny światowej.

       Uczniowie klas ósmych przygotowali projekty edukacyjne w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie. Zaprezentowali swoje prace on-line podczas wspólnej debaty.

Grupy projektowe miały dwa miesiące na realizację projektu. Każdy zespół mógł wybrać przykłady z historii praw człowieka oraz współczesne zagadnienia dotyczące nieprzestrzegania praw.

       Podczas debaty uczniowie wykazali się nie tylko znajomością IT oraz wiedzą z przedmiotu , argumentacją,  kulturą słowa, ale również wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka.  Uczniowie, którzy wyróżnili się w dyskusji on-line otrzymali pochwały i oceny celujące jako oceny cząstkowe z przedmiotu.

       Pani Dyrektor Agnieszka Renata Milanowska podziękowała wszystkim uczestnikom debaty za zaangażowanie i znajomość prezentowanej tematyki.

       Dyrekcja szkoły, wychowawcy, pedagodzy i historycy otrzymali linki z zaproszeniem na debatę on-line. Było to drugie w historii szkoły takie duże wirtualne przedsięwzięcie.Debatę prowadziła: Danuta Gregorowicz

Zdjęcia wykonali: Adam Mojsiewicz i Julia Zawacka, uczniowie klas VIII.