Już po raz kolejny odbył się w Szkole Podstawowej nr2 konkurs ekologiczny dla klas II-III pt.”Recykling czyli coś nowego ze starego.”Tegoroczne hasło to -„RECYKLINGOWE  ROBOTY PRZYSZŁOŚCI”.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie robotów  z różnego rodzaju odpadów, materiałów przeznaczonych do recyklingu  np. kartonów, puszek, płyt CD itp. Efekty prac uczniów  mogliśmy podziwiać na korytarzu szkolnym. Wszystkie prace były bardzo pomysłowe, barwne, wykonane według zasady „DAJEMY  DRUGIE  ŻYCIE  ODPADOM”.

Konkurs miał na celu kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów.

Dnia 11. 12. 2020 r Pani Dyrektor Agnieszka Renata Milanowska wręczyła nagrody uczniom biorącym udział w konkursie.

Dziękujemy za przekazane fundusze sponsorowi nagród – Burmistrzowi Miasta Augustowa panu Mirosławowi Karolczukowi.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.

                                                                    Organizator:

                                                                              Paczkowska Teresa