Uczniowie klasy 4b w ramach zajęć z wychowawcą

spotkali się z przedstawicielkami Powiatowej Komendy

Policji w Augustowie. Podczas spotkania poruszone

zostały dwa tematy – bezpieczeństwo dzieci

oraz odpowiedzialność za popełnione czyny.

Oba tematy bardzo zainteresowały młodych ludzi.

Pytań było tak wiele, że godzina lekcyjna okazała się za krótka.

Panie policjantki przyjęły zaproszenie na kolejne spotkanie.

                                                                              Iza Holak