Właśnie zakończyliśmy cykl lekcji w kl. 6 c poświęconych reklamie. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest reklama oraz jakie są jej rodzaje. Rozmawialiśmy też o cechach, które powinien posiadać każdy copywriter, czyli osoba przygotowująca tekst reklamy. Analizowaliśmy slogany reklamowe z prasy, wzbogaciliśmy własny słownik o określenia wartościujące, aby nabyte umiejętności wykorzystać do przygotowania własnych reklam rzeczy niekoniecznie poważnych. Uczniowie, pracując w grupach, przygotowali plakaty, które następnie prezentowali innym. Na zakończenie poruszyliśmy kwestie ekonomiczne, by zastanowić się, kto tak naprawdę ponosi koszty reklamowania produktów i usług.

W klasie 8 c poszliśmy o krok dalej, bo uczniowie, wykorzystując slogany reklamowe, tworzyli wierszyki-wyklejanki. Okazało się, że w wielu młodych ludzi ma naprawdę ogromny talent poetycki. Myślę, że takie lekcje, na których uczniowie uwalniają swoją ekspresję i łączą nowe umiejętności z własnymi doświadczeniami, zostaną na długo w ich pamięci.

Opracowanie: B.Tomaszewska